Atrakcje okolicy - Dwór w Ropie

Atrakcje okolicy

Góra Chełm

Zalesiony szczyt o wysokości 780 m n.p.m., położony w północno-zachodniej części Beskidu Niskiego z charakterystyczną sylwetką i stromym północnym zboczem. Wysokość względna szczytu wynosi 250 m. Na szczycie góry stoi pamiątkowy krzyż.

Zalew Klimkówka

Zbiornik zaporowo-retencyjny w miejscowości o takiej samej nazwie utworzony na rzece Ropie w 1994 roku. W pobliżu zalewu znajdują się miejscowości: Łosie, Uście Gorlickie, Wysowa . Woda w zbiorniku jest wykorzystywana do wytwarzania prądu. Poza funkcjami przyrodniczymi i krajobrazowymi zbiornik pełni funkcje: rekreacyjne, przeciwpowodziowe, oraz jest źródłem wody pitnej.

Winnica Chodorowa

Położona w sercu Ziemi Sądeckiej, pośród wzniesień Pogórza Rożnowskiego, na Szlaku Architektury Drewnianej. Winnica powraca do staropolskiej tradycji winiarskiej, tworząc wina najwyższej jakości i wyjątkowej świeżości.

Skansen naftowy w Bóbrce

Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce, obecnie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – otwarta w 1854 roku i nadal działająca, kopalnia ropy naftowej w Bóbrce w Gminie Chorkówka, koło Krosna. Jej założycielami byli Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski i Karol Klobassa-Zrencki.

Stadnina koni huculskich w Gładyszowie

To miejsce stworzone do wędrówek zwłaszcza wędrówek na końskim grzbiecie. Ten, kto odwiedził Stadninę Koni Huculskich „Gładyszów ” w Regietowie i w towarzystwie hucuła zagłębił się w to morze zieloności może docenić jego piękno.

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

W skansenie zgromadzono obiekty dawnej wsi pogórzańskiej, jak: chałupy, kuźnię, wiatraki, olejarnię, stodoły i oborę z częściowym ich wyposażeniem. Skansen włączony jest do Małopolskiego Szlaku Techniki.

Modrzewiowy kościółek pod wezwaniem świętego Wojciecha w Szymbarku

Znajduje się przy głównej drodze, obok nowego kościoła w Szymbarku. Jak głosi legenda został on wybudowany w miejscu, gdzie zatrzymał się biskup Wojciech w drodze z Węgier do Gniezna.

Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy w Szymbarku

Zbudowana została w konstrukcji zrębowej, podbita jest gontami i pokryta blachą. Wieżę z pozorną izbicą wzniesioną w konstrukcji słupowo-ramowej, wieńczy cebulasty hełm ze ślepą latarnią.

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Bielance.

Cerkiew zbudowana została prawdopodobnie w 1773 r., w 1913 r. była odnawiana. Kiedy w 1947 r. dachy świątyni strawił pożar, budynek nakryto dachem dwuspadowym. Proces przywracania cerkwi pierwotnego wyglądu rozpoczął się w latach 60. XX w. całościowo udało się go zakończyć dopiero w 2000 r.

Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza

Muzeum Regionalne zostało założone w 1957 r. przy współudziale Konstantego Laskowskiego, Alfreda Wacławskiego i Stanisława Gabryela. Muzeum mieści się w najstarszej, bo z około 1780 r. kamieniczce miasta, której właścicielem był kaflarz Mikołaj Grabiec.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Muzeum mieści się w dawnej siedzibie założycieli i długoletnich właścicieli Gorlic. Promuje sztukę współczesną (malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę), organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe, prowadzi także działalność oświatową.

Muzeum w Centrum Diecezjalnym przy cerkwi prawosławnej p.w. św. Trójcy

Muzeum diecezjalne w Gorlicach działa od 1999 r. Obecnie strukturalnie tworzy jeden z działów Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis”. Głównym celem działalności jest uchronienie przed zniszczeniem cennych zabytków kultury. Wśród głównych zadań działu muzealnego należy gromadzenie eksponatów, ich zabezpieczanie i konserwacja oraz udostępnianie publiczności cennych zabytków kultury cerkiewnej i narodowej poprzez ekspozycje stałe i okolicznościowe..

Lackowa – najwyższy szczyt w Beskidzie Niskim

Najwyższy szczyt po polskiej stronie Beskidu Niskiego, położony między Krynicą-Zdrój a Wysową, na granicy ze Słowacją. Wznosi się dobrze widoczną z daleka kopułą nad wsiami Izby oraz Bieliczna (z polskiej strony), a Frička i Cegiełka (po słowackiej stronie, bardziej oddalone).

social_forrst social_facebook social_pinterest social_instagram